Skip to content

Cum se gestioneaza datele CYBERQUEST

În CYBERQUEST, datele sunt stocate în două baze de date:

  • Elasticsearch (datele sunt păstrate pe termen scurt)
  • Data storage (datele sunt păstrate pentru o perioadă lungă de timp)

Ajustarea perioadei de păstrare a datelor se poate face din următoarea pagină a aplicației web: Settings > Application settings > Retention Period.

Alt text

RetentionPeriodAN: Timpul de păstrare a datelor în analizatorul de date - depreciat;

RetentionPeriodArchive: Este perioada de păstrare în zile pentru baza de date de arhivă;

RetentionPeriodEL: Este perioada de păstrare în zile pentru baza de date online (Elasticsearch);

RetentionPeriodSelfAdjust: Se poate alege între 1 (ON) și 0 (OFF). Dacă alegeți valoarea 1, perioada de păstrare a datelor în baza de date online (Elasticsearch) va fi ajustată automat în funcție de spațiul de stocare alocat. Dacă alegeți valoarea 0, perioada din câmpul RetentionPeriodEL nu se va modifica, iar CYBERQUEST va colecta date până când discul este plin. Când discul este plin, sistemul nu va mai colecta date noi.

To adjust the retention period of Elasticsearch, you can access the following: link

To delete data from the archive (offline database) you can access the following: link pentru mai multe explicații.