Skip to content

Cum se gestioneaza datele CYBERQUEST

În CYBERQUEST, datele sunt stocate în două baze de date:

  • OnlineDataStorage (datele sunt păstrate pe termen scurt)
  • Data storage (datele sunt păstrate pentru o perioadă lungă de timp)

Ajustarea perioadei de păstrare a datelor se poate face din următoarea pagină a aplicației web: Settings > Application settings > Retention Period.

Alt text

RetentionPeriodAN: Timpul de păstrare a datelor în analizatorul de date - depreciat;

RetentionPeriodArchive: Este perioada de păstrare în zile pentru baza de date de arhivă;

RetentionPeriodEL: Este perioada de păstrare în zile pentru baza de date online (Online DataStorage);

RetentionPeriodSelfAdjust: Se poate alege între 1 (ON) și 0 (OFF). Dacă alegeți valoarea 1, perioada de păstrare a datelor în baza de date online (Online DataStorage) va fi ajustată automat în funcție de spațiul de stocare alocat. Dacă alegeți valoarea 0, perioada din câmpul RetentionPeriodEL nu se va modifica, iar CYBERQUEST va colecta date până când discul este plin. Când discul este plin, sistemul nu va mai colecta date noi.

Pentru a ajusta perioada de păstrare a Online DataStorage, puteți accesa următorul link.

Pentru a șterge datele din arhivă (baza de date offline) puteți accesa următorul link pentru mai multe explicații.