Skip to content

Cum se restaurează datele din arhiva

Puteți crea și utiliza joburi pentru a acționa asupra datelor analizate și stocate online sau în arhive. Pentru a restaura datele din arhivă trebuie să creați un job de import. Pentru a crea acest tip de job, urmați pașii descriși mai jos:

Autentificare

Pentru a accesa interfața web, deschideți un browser web și introduceți adresa IP sau numele DNS al aplicației. Adresa implicită atribuită inițial interfeței Web este: https://CyberquestIPAddress (exemplu).

Browserul vă redirecționează automat către pagina de autentificare a CYBERQUEST:

Alt text

Pentru a crea un nou job, navigați la Settings > Jobs și selectați opțiunea Jobs.

Alt text

Această pagină conține toate tipurile de joburi adăugate în aplicația CYBERQUEST.

Alt text

Pentru a edita informațiile despre joburi, apăsați Alt text. Acest proces este aproape identic cu cel de adăugare a joburilor.

Faceți clic pe start job Alt Image pentru a executa un job. Start Job poate fi verificat în pagina Job Executions.

Pentru a șterge un job din listă, apăsați Delete Button ca măsură de precauție, vi se va cere să confirmați ștergerea.

Pentru a marca un job ca fiind activată/inactivată, apăsați Alt Image .

Crearea un job de import

Pentru a crea un job de import, apăsați Add Jobs se va deschide o fereastră care vă permite să creați un nou job.

Add Jobs

Mai jos vom descrie atributele acestui post:

 • În câmpul Name, introduceți un nume care să identifice postul nou creat. Acest nume va apărea în lista Jobs.

 • În câmpul Description, introduceți o descriere explicativă a postului.

 • În Server drop down vă permite să alegeți serverul de date.

 • În lista derulantă Job Type (Tip de lucrare) alegeți opțiunea Import job:

  • Import job: pentru a importa evenimente dintr-un depozit sursă către un depozit online sau către o arhivă. Joburile de import sunt foarte utile pentru operațiunile de consolidare sau la scoaterea din uz a unor depozite învechite.
 • Data Storage este întotdeauna depozitul de date sursă.

 • Opțiunea Where to Import (Unde se importă) pentru lucrările de import, poate fi fie un depozit online fie un depozit online sau offline în care are loc importul

 • Period Spec. Type drop-down vă permite să alegeți între Start & End Date sau Last 'x' units.

  • Start Date și End Date vă permit să definiți intervalul de timp pentru care va acționa execuția sarcinii.

  • Last 'x' units vă permite să alegeți cel mai recent număr de unități, unde o unitate poate fi secundă, minut, oră, zi, lună sau an.

 • Use Filters vă permite să adăugați unul sau mai multe grupuri de filtre, grupul fiind format dintr-un operator (AND, OR) și o regulă de filtrare. Lista de filtre este creată în secțiunea Rules > Filter Rules (Reguli > Reguli de filtrare**).

 • Active vă permite să marcați o lucrare ca fiind activată/inactivată.

După ce ați terminat de creat un job, apăsați butonul "Save" (Salvare) pentru a salva modificările sau butonul "Cancel" (Anulare) pentru a închide fereastra fără a salva.

Verificarea executării jobului

Pentru a verifica executarea jobului, deschideți pagina Settings > Jobs și selectați opțiunea Jobs execution.

Add Jobs