Skip to content

Util

Obiectul JS Utils poate fi utilizat în scripturi personalizabile de către utilizator în cadrul CYBERQUEST Data Transformation Service (DTS) și în Alerts. Acest obiect poate fi apelat folosind subobiecte, cum ar fi:

moment

Acest obiect manipulează informații legate de dată și oră. Faceți clic pe acest obiect link pentru mai multe informații.

recursiveCleanupObjectProperties

Această metodă ia un obiect și parcurge recursiv toate obiectele sau array-urile pe care le conține, redenumind toate cheile astfel încât simbolurile @ și : să fie înlocuite cu _. În acest fel, cheile vor prezenta un format mai curat.

Parametrii: inputObject

Utilizare:

CQ.Utils.recursiveCleanupObjectProperties(inputText);

LocalStorage

Clasa este concepută pentru a face ca datele temporare să persiste. De asemenea, acționează ca un modul de memorare în cache. (cheie->valoare)

set

Păstrează o valoare în memoria locală sub o anumită cheie. Opțional, timpul de expirare poate fi specificat în secunde.

Parametrii:

 • listName
 • name
 • value
 • ttl (900 by default, -1 is indefinitely)

Utilizare:

CQ.Utils.LocalStorage.set(listName, keyName, value);

get

Returnează o valoare stocată. În cazul în care valoarea nu există, se va returna un obiect gol pentru a simplifica verificările de validare.

Parametrii:

 • listName
 • name

Utilizare:

CQ.Utils.LocalStorage.get(listName, keyName);

erase

Șterge o singură valoare din memoria locală.

Parametrii:

 • listName
 • name

Utilizare:

CQ.Utils.LocalStorage.erase(listName, keyName);

clear

Șterge toate valorile din memoria locală.

Parametrii:

 • listName

Utilizare:

CQ.Utils.LocalStorage.clear(listName);

removeKeysStartingWith

Șterge din memoria locală toate valorile cu chei care încep cu un anumit șir de caractere.

Parametrii:

 • listName
 • name

Utilizare:

CQ.Utils.LocalStorage.removeKeysStartingWith(listName, name);