Skip to content

Rapoarte

Introducere în modulul Rapoarte

Puteți accesa modulul Rapoarte prin apăsarea butonului și le veți găsi în secțiunea din stânga sus a interfeței web.

Pe lângă deschiderea modulului Rapoarte și acționarea asupra rapoartelor incluse, așa cum se explică în acest capitol, interfața web oferă o căutare rapidă a raportului dorit. Pentru a căuta un raport, tastați numele raportului sau o parte din acesta în caseta Quick Filter (Filtru rapid) din colțul din dreapta sus al ferestrei în interfață.

Tastatura creează o listă dinamică de rapoarte corespunzătoare. Prin selectarea unui raport din listă, sunteți direcționat direct la pagina de prezentare a raportului respectiv detaliat în modulul Rapoarte.

Modulul facilitează raportarea programată și ad-hoc, toate odată sau în mod granular, pentru a obține un rezumat complet al conformității și al operațiunilor în domeniul IT. Interfața modulului permite utilizatorilor să vizualizeze numai acele rapoarte pentru care sunt autorizați. Folosind o interfață simplă, bazată pe Web, veți putea accesa rapid rapoartele predefinite și personalizabile ale instrumentului și veți putea începe să obțineți valoare.

Tipuri de rapoarte

Rapoarte disponibile

În modulul CYBERQUEST Reports puteți găsi rapoarte tehnologice și de conformitate. Arborele de rapoarte este structurat după cum urmează:

 • Accesând dosarul Best Practices (Cele mai bune practici), veți găsi o listă de rapoarte tehnologice utilizate frecvent de către clienți, care reprezintă rapoarte sintetizate și detaliate privind cele mai bune practici tehnologice.

 • Prin accesarea dosarului Conformitate, vi se vor prezenta toate rapoartele corelate cu standardele de conformitate incluse, unde cerințele de conformitate abordate sunt enumerate în mod corespunzător.

 • Prin accesarea folderului Custom Reports (Rapoarte personalizate), veți putea accesa rapoarte care nu sunt incluse în mod implicit în CYBERQUEST.

 • Accesând dosarul GDPR, veți avea la dispoziție o listă de rapoarte GDPR

 • Prin accesarea dosarului Linux, veți putea accesa rapoartele Linux.

 • Accesând oricare dintre dosarele Rapoarte tehnologice, vi se vor prezenta rapoarte rezumate și detaliate pentru tehnologia respectivă, concepute pentru a ajuta un operator care raportează cu privire la probleme de conformitate.

 • Prin accesarea dosarului Windows, vi se va prezenta o listă de rapoarte Windows.

Rapoarte de conformitate

Rapoartele încorporate în CYBERQUEST sunt concepute pentru a asigura conformitatea cu următoarele standarde:

 • COBIT (Obiective de control pentru tehnologia informației și tehnologii conexe)

 • FISMA (Legea federală privind gestionarea securității informațiilor)

 • GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor)

 • HIPAA (Legea privind portabilitatea și răspunderea în domeniul asigurărilor de sănătate)

 • ISO 27001 (Standard de securitate a informațiilor)

 • PCI DSS (Standardul de securitate a datelor din industria cardurilor de plată)

 • SOX (Legea Sarbanes-Oxley)

Gestionarea rapoartelor

Pentru a crea, edita și șterge un dosar, vă rugăm să accesați modulul Rapoarte din interfața web și se va deschide fereastra:

Crearea unui nou dosar apăsați butonul "New Folder" și se va deschide pagina:

În câmpul Name (Nume), numele noului dosar. Acest nume va apărea în lista Rapoarte. În câmpul Description (Descriere), introduceți o descriere a New Folder (Dosar nou).

În câmpul Parent (Părinte), selectați locația în care doriți să adăugați New Folder (Dosar nou).

Completați formularul și apăsați butonul "Save" pentru a salva modificările sau butonul "Cancel" pentru a închide fereastra fără a salva.

 • Dacă doriți să editați un dosar, faceți clic pe Reports Folder (Dosar rapoarte) pentru a vedea toate dosarele, iar apoi apăsați butonul "Edit" :

Acest proces este aproape identic cu cel de creare a unui dosar nou.

 • Pentru a șterge un dosar, faceți clic pe Reports Folder (Dosar rapoarte) pentru a vedea toate dosarele, apoi apăsați butonul "Delete" :

Ca măsură de precauție, vi se va cere să confirmați ștergerea și să apăsați butonul "Yes, i am sure!" și puteți anula ștergerea prin apăsarea butonului "Delete".

Creați rapoarte personalizate

Prin accesarea folderului Custom Reports (Rapoarte personalizate), veți putea accesa rapoarte care nu sunt incluse în mod implicit în CYBERQUEST.

Navigați la modulul "Panouri de bord", care poate fi accesat la prima conectare la aplicație sau apăsând butonul "Panouri de bord" în orice moment în secțiunea din stânga sus a interfeței web.

Creați o regulă de filtrare, caz în care vom filtra evenimentele de autocontrol folosind următoarea regulă de filtrare (de exemplu, EventID: "56789") . Salvați ca raport făcând clic pe "SAVE OPTIONS" > "Save as New Report" (Salvați ca raport nou).

Completați formularul

Completați formularul cu informațiile corespunzătoare și apăsați butonul "Next".

Numele: Numele noului raport;

Descriere: Descrierea noului raport;

Salvați rapoartele

Alegeți câmpurile cu informațiile dorite și apăsați butonul "Save".

Raportul va fi salvat pe pagina "Rapoarte", în dosarul "Rapoarte personalizate".

Programează rapoarte

Atunci când selectați Programe în secțiunea Rapoarte și programe din interfața modulului Rapoarte, este prezentată o listă cu toate programele de rapoarte definite.

Alt Image

Pentru oricare dintre programele enumerate aici, le puteți modifica și șterge. De asemenea, puteți crea un program nou apăsând butonul "New schedules", iar fereastra se va deschide:

Alt Image

 • În câmpul Name (Denumire), completați cu un nume reprezentativ pentru raportul programat sau lăsați-l ca implicit

 • În câmpul Raport, veți avea o listă derulantă și trebuie să selectați un raport sursă. În câmpul Filter Data (Filtrare date), trebuie să completați cu o interogare de filtrare.

 • În câmpul Schedule Type (Tip program), veți găsi o listă derulantă și puteți alege între valorile Daily (Zilnic), Weekly (Săptămânal) sau Monthly (Lunar).

 • În câmpul Hour (Ora), alegeți ora la care doriți ca raportul să fie executat.

 • În câmpul Adrese de e-mail, trebuie să completați cu adresele de e-mail ale destinatarilor. Adresele de e-mail trebuie să fie introduse una pe rând, fără separatori de punctuație. Nu există o limită a numărului de destinatari permis de motorul de programare.

Apăsați butonul "Save" (Salvare) pentru a crea un nou program sau "Cancel" (Anulare) pentru a anula acțiunea și a reveni la interfața principală.

Lucrul cu modulul Rapoarte

Interfața modulului Rapoarte este împărțită în două secțiuni:

 • Secțiunea Rapoarte și programări vă permite să navigați în structura dosarelor de rapoarte și să selectați raportul asupra căruia doriți să acționați, precum și să creați, să editați și să ștergeți programări de rapoarte.

 • Secțiunea detaliată Rapoarte vă permite să editați, să ștergeți și să executați un raport selectat.

Fereastra de detalii a raportului

Atunci când selectați un raport din lista de rapoarte, în partea dreaptă apare o fereastră cu detalii despre raport, care vă permite să editați, să ștergeți sau să executați raportul selectat.

Alt Image

Fereastra detaliată include următoarele elemente:

 • Titlul și descrierea raportului din colțul din stânga sus prezintă calea și numele complet al raportului selectat, precum și descrierea raportului;

 • Butonul "Edit" din colțul din dreapta sus vă permite să editați raportul selectat;

 • Butonul "Delete" de lângă acesta vă permite să ștergeți raportul selectat;

 • Opțiunile de executare a raportului vă permit să executați un raport filtrat în funcție de necesități.

Executarea rapoartelor

Pentru a executa un raport, asigurați-vă că sunt afișate opțiunile de execuție.

Opțiunile de execuție vă permit să controlați în detaliu ce date vor fi incluse în raport:

 • Puteți seta o dată de început și o dată de sfârșit specifice pentru datele raportate.

 • Prin apăsarea rubricilor din pagina de detaliere, puteți selecta între 100, 50 și 10 elemente care să fie afișate pe fiecare pagină.

 • Dacă bifați caseta Interval de timp, puteți alege pentru fiecare zi din selecție intervalul de timp care va fi raportat.

 • Notați ora de referință din dreapta (ora locală, GMT sau ReceivedTime). În funcție de opțiunea selectată, datele raportate vor modifica valorile temporale în mod corespunzător.

 • Căsuța de text Filter Data vă permite să filtrați informațiile care vor fi incluse în raport, pe baza căutărilor de text liber introduse aici. Caseta de text acționează la fel ca și câmpul Search (Căutare) din

 • Tablouri de bord, Browser și modulele Investigations și suportă aceeași sintaxă.

 • Caseta de text Filter Data (Filtrează datele) vă permite să selectați câmpurile de eveniment care vor fi adăugate la raport. În mod implicit, raportul include doar Computer, Description, Destination IP și LocalTime enumerate ca coloane de raport. Bifați sau debifați orice alt câmp pe care îl considerați necesar.

 • Puteți programa raportul pentru a fi executat cu opțiunile selectate. Pentru a face acest lucru, apăsați butonul "Schedule This Report" în fereastra de detalii. Se deschide fereastra pop-up Add/Edit schedule (Adăugare/modificare program):

În câmpul Nume, introduceți un nume reprezentativ pentru raportul programat sau lăsați-l ca fiind implicit

Lista derulantă Raport va fi completată în prealabil cu raportul sursă. Puteți schimba raportul pe care doriți să îl executați de aici

Caseta de text Filter Data include interogarea de filtrare introdusă în fereastra principală de detalii a raportului. Puteți edita textul daca este necesar

În lista derulantă Schedule Type (Tip program), puteți alege între valorile Daily (Zilnic), Weekly (Săptămânal) sau Monthly (Lunar). Opțiunile de selecție se vor schimba în consecință.

În câmpul Ora, alegeți o oră la care doriți ca raportul să fie executat.

În caseta de text Adrese de e-mail, introduceți adresele de e-mail ale destinatarilor. Adresele de e-mail trebuie să fie introduse una pe rând, fără separatori de punctuație. Nu există o limită a numărului de destinatari permis de motorul de programare.

Alt Image

Apăsați butonul "Save" (Salvare) pentru a crea un nou program sau "Cancel" (Anulare) pentru a anula acțiunea și a reveni la interfața principală.

În interfața principală, apăsați butonul "Execute Report" pentru a executa raportul. Timpul de execuție depinde de complexitatea interogării, de volumul de date care trebuie căutate și de numărul de elemente care trebuie afișate. O căutare simplă va lista orice volum în câteva secunde.

Alt Image

Toate rezultatele rapoartelor sunt dinamice și permit operatorului să extindă și mai mult domeniul de aplicare al acțiunii de raportare.

Dacă faceți clic pe un câmp de raport, altul decât Descriere, se deschide un meniu pop-up persistent care permite utilizatorului să:

Alt Image

 • Creați o nouă căutare în Tablouri de bord,

 • Investigations sau modulul Browser pentru toate evenimentele cu valoarea câmpului specificat. Modulul se deschide într-o nouă filă a browserului Creați o nouă alertă în modulul Alerte, pentru toate evenimentele cu valoarea câmpului specificat. Modulul se deschide într-o nouă filă a browserului,

 • Filtrați în continuare raportul prin enumerarea doar a datelor selectate. Căutarea în caseta de text Filter Data se modifică în consecință,

 • Filtrați în continuare raportul prin excluderea datelor selectate din listă. Căutarea din caseta de text Filter Data se modifică în consecință.

Alt Image

Gestionarea programărilor rapoartelor

Atunci când selectați Programe în secțiunea Rapoarte și programe din interfața modulului Rapoarte, este prezentată o listă cu toate programele de rapoarte definite.

Alt Image

Pentru oricare dintre programele enumerate aici, le puteți modifica și șterge. De asemenea, puteți crea un nou program apăsând butonul New Schedule (Program nou).

Adăugarea unui nou program sau modificarea unuia existent deschide fereastra pop-up Edit schedule (Editare program) descrisă mai sus.

Editarea rapoartelor

Pentru a edita un raport selectat, apăsați butonul "Edit" din colțul din dreapta sus al interfeței Rapoarte. Se deschide fereastra pop-up Edit Report (Editare raport):

 • În câmpul Name (Denumire), modificați denumirea raportului sau lăsați-o ca implicită.

 • Lista derulantă Părinte vă permite să mutați raportul într-un alt dosar din structura rapoartelor.

 • În câmpul Descriere, modificați descrierea furnizată sau lăsați-o ca implicită.

Alt Image

 • Lista derulantă Părinte vă permite să mutați raportul într-un alt dosar din structura rapoartelor.

 • În câmpul Descriere, modificați descrierea furnizată sau lăsați-o implicită.

Alt Image

Apăsați butonul "Save" (Salvare) pentru a salva modificările sau "Cancel" (Anulare) pentru a anula acțiunea dvs. și a reveni la interfața principală.

Ștergerea rapoartelor

Pentru a șterge un raport selectat, apăsați butonul "Delete" din colțul din dreapta sus al interfeței Rapoarte.

O fereastră de confirmare vă va cere să apăsați "Yes, i am sure" pentru a șterge raportul sau să apăsați "Cancel" pentru a anula acțiunea și a reveni la interfața principală.

Exportați date din rapoarte

Modulul facilitează raportarea programată și ad-hoc, toate odată sau în mod granular, pentru a obține un rezumat complet al conformității și al operațiunilor în domeniul IT.

Importați rapoarte

De asemenea, puteți importa o definiție de raport dintr-un fișier CQO extern, care este un format proprietar al CYBERQUEST.

Pentru a importa o definiție de raport, apăsați butonul "Import Report".

Alt Image

După aceea, trebuie să alegeți fișierul pe care doriți să îl importați și părintele (locația în care doriți să adăugați folderul nou) al rapoartelor.

Alt Image

Exemplu de scenariu de execuție a raportului

Pasul 1: Accesați modulul Rapoarte din interfața web.

Pasul 2: Prin navigarea în folderul Windows reports, selectați Windows All user activities report.

Pasul 3: Selectați o dată de început și de sfârșit pentru raportul dumneavoastră.

Pasul 4: În câmpul filtru suplimentar se pot adăuga filtre simple și complexe cu ajutorul operatorilor logici AND, OR și NOT, de exemplu, pentru o căutare care să rezulte doar din anumiți utilizatori și o categorie (ex: Logoff) se poate crea un filtru complex, astfel:

(UserName: dc04$) AND (Category:File System)

Pasul 5: Rezultatele căutării vor fi afișate în partea de jos a paginii web în ordine crescătoare.

în ordine cronologică; pentru detalii referitoare la evenimente, trebuie să se facă clic pe câmpul respectiv. În câmpul de afișare a rezultatelor, se afișează și numărul de pagini pe care apar rezultatele, precum și numărul total de rezultate ("Total results") și pagina curentă.