Skip to content

Gestionarea utilizatorilor si a grupurilor

Controlul accesului bazat pe roluri (RBAC)

Conturile de utilizator create pot fi configurate pentru a accesa componentele pe baza rolului de utilizator atribuit contului lor. Puteți adăuga sau edita roluri de utilizator și conturi de utilizator, după cum este necesar.

Adăugarea sau editarea rolurilor de utilizator

Rolurile de utilizator sunt atribuite conturilor de utilizator pentru a controla accesul în interfața Web. Puteți adăuga sau edita roluri de utilizator după cum este necesar. Rolurile sunt atribuite la nivel de grup.

Pentru a adăuga sau edita roluri de utilizator:

a. Conectați-vă la aplicație cu un cont administrativ.

b. Navigați la Settings (Setări) apăsând pe Alt Image în colțul din dreapta sus al interfeței, apoi faceți clic pe Utilizatori și grupuri > Grupuri..

Alt Image

c. Se deschide pagina de configurare Grupuri:

Alt Image

d. În fereastra Grupuri, faceți clic pe Alt Image și se va deschide:

Alt Image

În câmpul Name, furnizați un nume, cum ar fi Users Restricted Permissions (Permisiuni restricționate pentru utilizatori).

În câmpul Users (Utilizatori), selectați utilizatorii care vor fi afectați de regulile predefinite.

În câmpul Assigned Permissions (Permisiuni atribuite), selectați permisiunile corespunzătoare pentru utilizatorii selectați.

În câmpul Data Permissions (Permisiuni date) selectați datele corespunzătoare pe care le pot vizualiza utilizatorii selectați.

e. În mod implicit, noul grup este activat. Dezactivați grupul prin selectarea optiunii Alt Image.

f. Apăsați butonul "Save" (Salvare) pentru a adăuga noul grup definit și închideți fereastra sau apăsați butonul "Cancel" (Anulare) pentru a închide fereastra fără a salva modificările. Opțional, puteți închide fereastra fără a salva modificările, făcând clic pe butonul Alt Image în colțul din dreapta sus.

Ștergeți grupurile de utilizatori

Pentru a șterge un grup, navigați la Setări apăsând pe Alt Image din colțul din dreapta sus al interfeței, apoi faceți clic pe Utilizatori și grupuri > Grupuri. Apăsați Alt Image și confirmați ștergerea grupului dorit. Procedura este ireversibilă. Grupurile încorporate nu pot fi șterse.

Editarea grupurilor de utilizatori

Pentru a edita un grup, navigați la Setări prin extinderea Alt Image în colțul din dreapta sus al interfeței, apoi faceți clic pe Utilizatori și grupuri > Grupuri. Apăsați Alt Image icoană. Se afișează fereastra Edit group (Editare grup) în care puteți modifica numele grupului, membrii grupului, permisiunile atribuite și permisiunile de date.

Alt Image

Modificarea membrilor grupului, a permisiunilor atribuite și a permisiunilor de date se face prin selectarea sau deselectarea obiectelor din fiecare listă derulantă.

Alt Image

Apăsați butonul "Save" pentru a salva modificările și a închide fereastra sau apăsați butonul "Cancel" pentru a închide fereastra fără a salva modificările. Opțional, puteți închide fereastra fără a salva modificările apăsând butonul Alt Image în colțul din dreapta sus.

De asemenea, puteți schimba starea grupului în Activat sau Dezactivat. Starea grupului poate fi schimbată rapid din fereastra principală Groups (Grupuri), acționând pe butonul opțional Active și selectând On sau Off. În acest caz, modificările sunt salvate automat.

Alt Image

În cazul grupurilor încorporate, vi se va permite doar să adăugați sau să eliminați membri.

Migrarea tablourilor de bord

Fiecare utilizator își poate crea propriile grupuri de tablouri de bord care conțin propriile tablouri de bord, dar numai un administrator poate migra un tablou de bord de la un utilizator la altul. După crearea unui nou utilizator, un administrator poate copia grupurile de tablouri de bord de la un alt utilizator care are deja configurate grupuri de tablouri de bord. Pentru a face acest lucru, urmați pașii următori:

a. Conectați-vă la aplicație cu un cont administrativ.

b. Navigați la Settings (Setări) apăsând pe Alt Image în colțul din dreapta sus al interfeței, apoi faceți clic pe Utilizatori și grupuri > Utilizatori.

Alt Image

c. Se deschide pagina de configurare Utilizatori:

În fereastra Utilizatori, selectați Copiere grupuri de tablouri de bord către utilizator.

Alt Image

d. În fereastra Users (Utilizatori), faceți clic pe Alt Image și se va deschide:

Alt Image

Verificați utilizatorii sursă și destinație din listele derulante Utilizator de la care se copiază grupurile de tablouri de bord și Utilizatori de la care se copiază grupurile de tablouri de bord. Selectați grupurile de instrumente de bord dorite din lista derulantă Dashgroups that are copied (Grupuri de instrumente de bord care sunt copiate) și apăsați butonul "Save" (Salvare) pentru a salva modificările.

e. Ieșiți din contul administrativ și conectați-vă cu noul cont de utilizator. După autentificarea cu succes, modulul Dashboards (Tablouri de bord) va afișa noile grupuri de bord selectate la etapa anterioară.

Permisiuni de date

CYBERQUEST oferă opțiuni de permisiuni de date, care, combinate cu caracteristicile de acces bazate pe roluri, oferă un control granulat asupra datelor puse la dispoziția utilizatorilor membri ai unui grup. Permisiunile de date sunt stabilite la nivel de grup.

Pentru a modifica permisiunile de date pentru un grup existent, urmați acești pași:

a. Conectați-vă la interfața web cu un utilizator cu drepturi administrative.

b. Navigați la Settings (Setări) apăsând pe Alt Image în colțul din dreapta sus al interfeței, apoi faceți clic pe Utilizatori și grupuri > Grupuri.

Alt Image

c. În fereastra Grupuri, faceți clic pe Alt Image pentru grupul care conține utilizatorul pentru care doriți să modificați permisiunile de date. Se deschide fereastra Edit group.

Alt Image

d. În câmpul Data Permissions (Permisiuni date), selectați sau deselectați permisiunile de date corespunzătoare. În cazul în care nu este selectat niciun filtru, utilizatorul va avea acces liber la toate datele disponibile.

Alt Image

e. Apăsați butonul "Save" pentru a salva modificările și a închide fereastra sau apăsați butonul "Cancel" pentru a închide fereastra fără salvarea modificărilor. Opțional, puteți închide fereastra fără a salva modificările făcând clic pe butonul Alt Image în colțul din dreapta sus.